szkolenia biznesowe

O biznesie, finansach oraz szkolenia biznesowe.

Transport Lublin

Możliwość komentowania Transport Lublin została wyłączona

Przemysł węglowy, którego rozwój był stymulowany niedoborem węgla drzewnego jako paliwa i który pobudził wynalazczość w dziedzinie maszyn parowych, pozostał w większej części przemysłem o dużych nakładach pracy, chociaż wymagał znacznego kapitału. Jego produkty uboczne także były użyteczne. Smoła węglowa, produkt uboczny procesu koksowania, zastąpiła smołę naturalną i smołę używaną jako zapasy okrętowe, gdy z powodu wojen napoleońskich zostały odcięte  [ Read More ]

anglia polska transport

Możliwość komentowania anglia polska transport została wyłączona

Nie istnieje wyraźna współzależność pomiędzy industrializacją a liczbą ludności. Trzeba szukać innych czynników. Zanim udoskonalono anglia polska transport, co pozwoliło na import artykułów żywnościowych na wielką skalę z krajów zamorskich w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku, jednym z ważniejszych czynników ograniczających przyrost ludności były zasoby rolnicze w Europie. Produkcja rolna jednak ogromnie wzrosła w ciągu wieku z dwóch powodów. Po pierwsze  [ Read More ]

Transport Warszawa

Możliwość komentowania Transport Warszawa została wyłączona

Tani Transport Warszawa ułatwił migracje ludności. Podobnie jak w Anglii migracja była dwojaka: wewnętrzna i zewnętrzna. Łącznie w latach 1815-1914 około 60 min osób opuściło Europę, z tego prawie 35 min wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, a 5 min do Kanady. 12-15 min wyemigrowało do Ameryki Łacińskiej, głównie do Argentyny i Brazylii. Reszta osiedliła się w Australii, na Nowej Zelandii i  [ Read More ]

Moc silników

Możliwość komentowania Moc silników została wyłączona

W powszechnym użyciu były silniki o mocy 40-50 KM, a także ponad 250 KM. Sprawność cieplna była trzykrotnie wyższa niż najlepszych silników Watta. Zostały też wprowadzone silniki sprzężone dwu- i trzysuwowe. W 1860 roku moc wielkiego, sprzężonego silnika okrętowego przekraczała 1000 KM. Postęp techniczny nie ominął również dawnego konkurenta silnika parowego – koła wodnego. Od lat sześćdziesiątych XVIII wieku, gdy  [ Read More ]

Elektryczność

Możliwość komentowania Elektryczność została wyłączona

Zjawisko elektryczności było obserwowane od najdawniejszych czasów, ale aż do XVIII wieku postrzegano je jako ciekawostkę. Pod koniec tego stulecia osiągnięcia Benjamina Franklina w Ameryce oraz Włochów Luigiego Galvaniego i Alessandra Vol- :y. który wynalazł ogniwo galwaniczne, podniosły rangę tych badań z gier towarzyskich do studiów laboratoryjnych. W 1807 roku sir Humphry Davy odkrył elekrolizę, zjawisko polegające na tym, że  [ Read More ]

Najlepsze wpisy: